Om oss

 

Lär dig mer om All-in-projektet som är medfinansierat av Erasmus+-programmet inom Europeiska Unionen.

NORD-HIF – Samarbete i Parasport

 

Inom ramen för denna samarbetsram är det en naturlig tendens att samarbeta mellan de nordiska länderna och som framhävts ovan ett behov av att utveckla gränsöverskridande utbyten i Parasport. Därför inrättades formella samarbetsramar när Nordiska idrottsförbundet för funktionshindrade, känd som Nord-HIF, grundades 1976 för att förbättra den övergripande situationen för Parasport i regionen. NORDHIF samlar Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island och Färöarna (självstyrande medlem av kungariket Danmark).

 

Medlemsorganisationer arbetar från internationell till lokal nivå; de representerar olika strukturella inriktningar på fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionsnedsättning och täcker ett brett spektrum av handikappsport (fritids- och gräsrotshindringsidrott, Special Olympics och Paralympic Sports) men också från vanliga idrott som Idrottsförbund, olympiska kommittén och idrottsförbunden.

 

NordHIFs vision är att: ”skapa och utveckla den bästa miljön för idrottssamarbete bland parasportorganisationer över hela världen.” Med det uttalade uppdraget att ”gå samman mellan parasportorganisationer i Norden. Genom att agera som sex nationer och ett lag vill vi förbättra idrottsprestationerna, öka det politiska inflytandet och maximera sociala effekter.”

 

För närvarande strävar NordHIF för att uppnå detta genom att samarbeta på ett antal nivåer, samarbeta både på politisk och praktisk nivå, dela resurser, kunskap och utveckla gemensamma aktiviteter. I samarbete med ett starkt partnerskap inklusive Parasport Danmark, Finska paralympiska kommittén, Finlands idrottsförbund för personer med funktionsnedsättning, Laajasalo Folk School (FI), Islands idrottsorganisation för handikappade och paralympiska kommittén, norska olympiska och paralympiska kommittén och konfederationen av idrott, norska skidförbundet, Paralympiska kommittén Färöarna, Östersund stad (SE), Mid-Sweden University, Sveriges Idrottsförbund, European Observatoire of Sport and Employment (FR), European Paralympic Committee (AT) och SPIN Sport Innovation (DE) har samarbetat för att utveckla fem distinkta områden av Parasport i Norden, marknadsföring, rekrytering, konkurrens, klassificering och styrning. Deltagarvägar skapades för att öka det dagliga deltagandet för personer med funktionsnedsättning i fysisk aktivitet och idrott. Projektet behandlade både lösningar för aktuell svaghet i superordinerad styrning i handikappsport och utarbetade praktikbaserade kreativa lösningar för individuella, men högt anslutna utmaningar.

    Sorry, no posts matched your criteria.