Om oss

 

Lær mer om All-in-prosjektet som er finansiert av Erasmus+-programmet i EU.

NORD-HIF – Samarbeid i Parasport

 

Innenfor rammen av dette samarbeidsrammen er det en naturlig tendens til samarbeid mellom nordiske land, og som fremhevet ovenfor et behov for å utvikle grenseoverskridelser i Parasport. Derfor ble formelle samarbeidsrammer etablert da Nordisk Idrettsforbund for funksjonshemmede, kjent som Nord-HIF ble stiftet i 1976 for å forbedre den generelle situasjonen for Parasport i regionen. NORDHIF samler Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene (selvstyrende medlem av kongeriket Danmark). Medlemsorganisasjoner jobber fra internasjonalt til lokalt nivå; de representerer ulik strukturell orientering mot fysisk aktivitet og idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og dekker et bredt spekter av funksjonshemmede idretter (fritids- og grasrothemming, Spesial-OL og paralympisk idrett), men også fra mainstream idretter som Idrettsforbund, olympisk komité og idrettsforbund.

 

NordHIFs visjon er å: «skape og utvikle det beste idrettssamarbeidsmiljøet blant parasportorganisasjoner over hele verden.» Med det uttalte oppdraget å “slå seg sammen mellom parasportorganisasjoner i Norden. Ved å opptre som 6 nasjoner og 1 lag, ønsker vi å forbedre sportsprestasjoner, øke politisk innflytelse og maksimere sosial innvirkning.»

 

For tiden søker NordHIF å oppnå dette ved å samarbeide på en rekke nivåer, samarbeide både på politisk og praktisk nivå, dele ressurser, kunnskap og utvikle felles aktiviteter.

 

I samarbeid med et sterkt partnerskap inkludert Parasport Denmark, den finske paralympiske komité, det finske idrettsforbundet for personer med nedsatt funksjonsevne, Laajasalo folkeskole (FI), den islandske idrettsorganisasjonen for funksjonshemmede og paralympiske komiteer, den norske olympiske og paralympiske komité og konføderasjon of Sports, Norges Skiforbund, Paralympic Committee Færøyene, byen Östersund (SE), Midt-Sveriges universitet, Sveriges Idrettsforbund, European Observatoire of Sport and Employment (FR), European Paralympic Committee (AT) og SPIN Sport Innovation (DE) har samarbeidet for å utvikle 5 forskjellige områder av Parasport i Norden, markedsføring, rekruttering, konkurranse, klassifisering og styring. Deltakelsesveier ble opprettet for å øke den daglige deltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne i fysisk aktivitet og idrett. Prosjektet tok for seg både løsninger for nåværende svakhet ved superordinert styring i funksjonshemmede idretter og utførte praksisbaserte kreative løsninger for individuelle, men sterkt koblede utfordringer.

    Sorry, no posts matched your criteria.